تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی

تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی

تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی دارای 185صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 185
حجم 357 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرستمطالب:


فصل اول
کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقیق
سؤالات پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و متغیرها
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بخش اول
تعاریف تدریس
روش های تدریس فعال و غیرفعال
نظریات چند تن از صاحب نظران تعلیم و تربیت در باره روش های تدریس فعال
ژان ژاک روسو
اسپنر
دکرولی
کلاپارد
مونته سوری
کیلپا تریک
راسل
ژان پیاژه
تفاوت های روش های تدریس فعال و غیرفعال : (ملکی، ۱۳۸۰)
مؤلفه های روش تدریس فعال
بخش دوم
اهداف مدیریت در کلاس
ارتباط معلم – دانش آموز
کلاس درس بعنوان یک سازمان
دیدگاه مکاتب کلاسیک در رفتار کلاسی
دیدگاه مکاتب نئوکلاسیک (روابط انسانی) در رفتار کلاسی
نظریه های y و x رفتار کلاسی
برنامه های تعلیم و تربیت معلم مدار و شاگردمدار
تعریف مدیریت کلاس
نظریه های مدیریت کلاس
بخش سوم
معنا و مفهوم مطالعه
انواع مطالعه
اثرات مطالعه
تأثیر مطالعه در روند تکامل جامعه از دیدگاه اسلام و قرآن
نقش دانشمندان اسلامی در گسترش فرهنگ مطالعه
آموزش و پرورش علمی
افزایش علاقه معلمان به مطالعه از طریق راهبردهای مدیریت
عوامل مؤثر در مطالعه
خانواده
تحصیلات
وسایل ارتباط جمعی
کتابخانه
تسهیلات موجودی برای مطالعه
محیط اجتماعی و عادت به مطالعه
موانع مطالعه
بخش چهارم
ارزشیابی و تحول آن
تعریف اندازه گیری
تعریف ارزشیابی آموزشی
تقاوت اندازه گیری و ارزشیابی
کارکردهای عمده ارزشیابی
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آنها
ارزشیابی تشخیصی
ارزشیابی تراکمی (پایانی)
تفاوت بین ارزشیابی تکوینی – ارزشیابی تراکمی و ارزشیابی تشخیصی
مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای یادگیرندگان
مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای معلمان
بخش پنجم
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش
مفهوم آموزش ضمن خدمت
لزوم توجه به آموزش ضمن خدمت و اهمیت اقتصادی آن
مزایای آموزش کارکنان
مفهوم آموزش کارکنان
اهداف آموزش ضمن خدمت
اصول آموزش ضمن خدمت
اصل اول : عمل فکورانه
اصل دوم : مالکیت
اصل سوم : نظریه پردازی در مورد عمل
اصل چهارم : همکاری
اصل پنجم : عاملیت
اصل ششم : زمان کافی
اصل هفتم : همکاری مدیریتی
اصل هشتم : همکاری های جامعه و مدرسه
اصل نهم : تکثرگرایی و مردم سالاری
اصل دهم : حمایت پنهان و آشکار
انواع آموزش
تقسیم بندی یونسکو از آموزش های ضمن خدمت
تقسیم بندی آموزش های ضمن خدمت ا زلحاظ زنان
آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت
آموزش های ضمن خدمت بلند مدت
آموزش ضمن خدمت معلّمان در بعضی از کشورها
آمریکا
انگلستان
فرانسه
ژاپن
الجزایر
تونس
سوریه
مراکش
چین
شیلی
بلغارستان
رومانی
بخش ششم
پیشینه ی تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در ایران
فرضیات تحقیق عبارتند از
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
جمع بندی و نتیجه گیری
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه پژوهش : (حجم نمونه)
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
پایایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری
روایی ابزار اندازه گیری
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه:
یافته‌های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم:
بحث و نتیجه‌گیری و پیشهادات
مقدمه
بحث و نتیجه‌گیری
جمع‌بندی کلی
محدودیت‌های تحقیق
پیشنهادات

قسمتی از متن :


چکیده
آموزش نیروی انسانی یکی از مطمئن ترین و اساسی ترین راه های به سازی سازمانی است. آموزش نیروی انسانی علاوه بر آن که استعدادهای افراد را پرورش می دهد، روش ها و فنون انجام دادن کار را بهبود می بخشد، موجب کسب دانش و افزایش مهارت های شغلی می شود، از اتلاف منابع انسانی و مالی نیز جلوگیری می کند. بطور کلی، آموزش یکی از مؤثرترین وسایل سازگاری کاکنان مؤسسه با شرایط تغییرپذیر و در حال تحول سازمان است.
اجرای آموزش و به سازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط بطور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و به کارآیی خود بیفزایند. بنابراین مدیران مسئولیت دارند برای اینکه کارکنان بتوانند از عهده خواسته های جدید، مسایل و دشواری های تازه برآیند و در میدان مبارزه موفق باشند انگیزه های آموزش و فرصت های پیشرفت کارمندان خود را به گونه ای که آنان بتوانند از تمام استعدادهای خود بهره گیری کنند فراهم سازند.
آموزش کارکنان به ویؤه آموزش معلمان آموزش و پرورش نیز همچون آموزش دیگر کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. رشد و گسترش و تغییر و تحول نظام های آموزش و پرورش، ویژگی بارز جوامع بشری در عصر ماست که پیامد این رشد به کارگیری معلمان و کارکنان فراوان، با دانش و مهارت های گوناگون است. و با تغییر و تحول در نظام های آموزشی، که خود متأثر یا در تعامل با تغییرات مهم و تکنولوژی است نیاز به بازسازی و نوسازی دانش و اطلاعات معلمان و کارکنان است.
در دنیای جدید، آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارها برای همسازی و انطباق کارکنان با شرایط متغیر و متحول زمان است. تحقیقات و مطالعات انجام شده مؤید آن است که آموزش ضمن خدمت در کیفیت بخشی به کار نقشی دوگانه دارد. یعنی از یک طرف با افزایش آگاهی و دانش کارکنان سبب افزایش رضایت شغلی، اعتماد و وابستگی سازمانی و توسعه ی انسانی می گردد و از طرف دیگر، با بهبود روش های انجام کار، تحقق اهداف سازمانی و کارآیی و اثربخشی آن را مقدور می سازد. نقش و اهمیت آموزش های ضمن خدمت در پویایی سازمانی سبب شده است که دستگاه های آموزشی تقریباً در تمام کشورهای جهان آموزش ضمن خدمت معلمان، مدیران و کارکنان را مورد توجه جدی قرار دهند.
بطور کلی ارزیابی کارآیی دوره های آموزشی تنها از طریق ارزیابی مستمر و صحیح از برنامه های مذکور امکان پذیر می باشد. به عبارت دیگر ارزیابی دوره های آموزشی ضمن کوتاه مدت به ما کمک خواهد کرد تا پی ببریم دانش ها و مهارت هایی که کارآموز در طی دوره کسب کرده است تا چه حد در انجام وظایف شغلی او مؤثر بوده است و یا اینکه هیچ گونه تغییراتی در وی بوجود نیامده است؟ بنابراین در این پژوهش در پی یافتن پاسخ مناسب بر این پرسش هستیم که آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت و کارآیی معلمان اثر دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت است چند درصد از کارآیی را آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت تبیین می کند؟
جامعه این پژوهش متشکل از کلیه معلمان دوره ابتدایی و دبیران دوره راهنمایی شهرستان پارس آباد که در سال تحصیلی و طبق آمار نیروی انسانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ۶۰۰ نفر دوره ابتدائی و ۴۵۰ نفر دبیران دوره راهنمایی که جمعاً ۱۰۵۰ نفر جامعه آماری این پژوهش میباشد.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۲۲۷ نفر از روش نمونه گیری خوشه ای برآورد شده است که به تناسب معلمان هر مقطع یعنی از دوره ابتدائی ۱۱۹ نفر و از دوره راهنمایی ۹۸ نفر انتخاب شدند…

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی از free


مطالب تصادفی

تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن دارای 155صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 155
حجم 159 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


پیشگفتار   
چکیده   
فصل اول   
کلیات پژوهش
مقدمه  
بیان مسئله  
اهداف پژوهش 
اهداف کلی 
اهداف جزیی 
 آزادی   
 تبعیض   
بیکاری  
 تعصب 
 ازدواج اجباری  
اجتماع  
انگیزه
همسالان  
شهر نشینی   
 حضور ناپدری و نامادری   
تعدد فرزندان و کمی درآمد   
 خانواده  
 ارزشها   
 تعریف نظری   
 خشونت   
طلاق   
 محدودیت های مختلف    
 اشتغال والدین   
 وسایل ارتباط جمعی    
 تبعیض   
 بیکاری    
 تعصب   
 ازدواج اجباری
اجتماع   
انگیزه    
 همسالان    
شهر نشینی    
 تعدد فرزندان و کمی درآمد   
 خانواده   
 ارزشها  
محدوده مطالعاتی پژوهش    
فصل دوم   
پیشینه پژوهش   
مقدمه   
چارچوب نظری  
 تعاریف (فرار از خانه) 
 پایان فرار   
 فرار و ناهنجاری اجتماعی   
 روانشناختی فرار  
 فرار و محیط و خانواده   
فرار و مسائل خانوادگی  
 فرار و فراغت   
 ویژگی پسران و دختران فراری 
 رفتار پسران و دختران فراری 
عوامل موثر بر فرار از خانه   
 تبعیض  
حضور ناپدری و نامادری   
بزهکاربودن والدین 
طلاق والدین  
رشد ناقص استقلال در فرزندان  
 والدین  
 وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون)  
تعدد فرزندان  
خشونت و تنشهای خانگی  
 همسالان  
 انگیزه   
اشتغال والدین  
 محدودیت   
محدودیت جامعه 
 ضعف نظارتهای اجتماعی  
آزادی مطلق   
 ازدواج اجباری   
 خانواده   
 خانواده  
 بیکاری   
 اشتغال   
عوامل عاطفی  
 تغییر ارزشها 
 مدرسه و فرار   
عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار 
 خلاصه ای از دلایل فرار 
 خلاصه ای از دلایل فرار  
 آثار فرار از خانه  
 آثار وسایل ارتباط جمعی  
 آثاری که فرار از خود به جای می گذارد؟ 
 آثار نامطلوب تکنولوژی  
 نظریه های مربوط به فرار از خانه 
بی هنجاری   
 اجتماع
تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر   
 تقلید  
بزهکاری غیر اجتماعی 
 فقر یک علت عمومی در پیدایش جرم  
فقر   
 شهرنشینی  
محیط  
 آمار و اطلاعات  
آمار و دلایل فرار از خانه  
 آمار سنی فرار   
 آمار سنی فرار 
«نتیجه گیری»  
فصل سوم 
روش شناسی پژوهش
مقدمه 
روش پژوهش  
 جامعه آماری  
حجم نمونه و روش نمونه گیری   
ابزاراندازه گیری (ابزار سازی) 
 روش جمع آوری اطلاعات  
 روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات 
فصل چهارم   
تحلیل یافته های پژوهش  
مقدمه   
فصل پنجم  
نتایج پژوهش
بحث و نتیجه گیری   
تنگناها و محدودیت های پژوهش   
پیشنهادات پژوهش 
خلاصه پژوهش  
فهرست منابع
منابع و مأخذ

قسمتی از متن :


پیشگفتار
خانه گریزی به چه معناست؟ اهداف پژوهش چیست؟ تاریخچه خانه گریزی چیست؟ ازچه جامعه آماری و با چه روشی این پژوهش انجام گرفته است؟ و….
پاسخ به این سوالها و بسیاری از پرسشهای دیگر درباره خانه گریزی در این پژوهش در 5 فصل تدوین شده است. بخش نخست در مورد خانه گریزی ، اهداف پژوهش ، اهمیت موضوع و فرضیات است.
در فصل دوم پیشینه خانه گریزی مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم جامعه آماری ، تعداد افراد ، روش پژوهش و…. بررسی می شود.در فصل چهارم جداول و نمودارهای استخراج شده از برنامه spss مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه گیری از این پژوهش ، پیشنهادها و…. مورد بررسی قرار می گیرد.
امید آنکه این پژوهش بتواند برای دیگر افراد مفید واقع شود و بتواند معضل فرار از خانه را کاهش دهد.

چکیده
این پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از 25 نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.
در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

خرید فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

خرید فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 33
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق علوم اجتماعی

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docکامل و قابل ویرایش

شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شامل منابع داخلی و خارجی

منبع نویسی استاندارد

بخشی از مبانی نظری:

(کانونگو، 1982 )، دلبستگی شغلی را به‌عنوان یک توصیف از شغل فعلی فرد و تابعی از مقداری می‌داند که شغل او می‌تواند نیازهای کنونی‌اش را ارضا کند (کارملی، 2005)، تعاریف ارائه‌شده در مورد دلبستگی شغلی بسیار شبیه به هم می‌باشند. دلبستگی شغلی به میزان درجه‌ای گفته می‌شود که شخص ازنظر روحی با کارش همانندسازی می‌کند با میزان اهمیتی که فرد برای کارش قائل است.
 (دوبین  1961)، دلبستگی شغلی را عبارت می‌داند از درونی کردن ارزش‌هایی مثل خوبی کار بااهمیت، در نزد شخص؛ و به‌عبارت‌دیگر میزانی که شخص می‌تواند خودش را بیشتر در اختیار سازمان قرار دهد.
 (لودال و کی نر 1965)، در تحقیق خود دلبستگی را این‌طور تعریف می‌کند: میزان تأثیراتی که انجام کار بر روی عزت‌نفس فرد می‌گذارد.


بخشی از پیشینه تحقیق:

مارلوس دی گراف (2005) در پژوهشی با عنوان «تشریح رضایت شغلی و نقش قراردادهای استخدامی‌ مشروط»، به این نتیجه دست یافت که مشاغل موقت، پایین‌ترین رضایت شغلی را به همراه دارند.
تامپیری (2010) از انگلستان، در پژوهشی با عنوان «تأثیر جنس و تحصیلات در رضایت شغلی و زناشویی» به این نتیجه دست یافت که با افزایش سطح تحصیلات افراد، رضایت زناشویی آنان بالا رفته اما رضایت شغلی هم در زنان و هم مردان کاهش می‌یابد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که رضایت شغلی ارتباط مستقیمی با سن دارد، یعنی با بالا رفتن سن و افزایش تجربه و دستمزد از سویی رضایت شغلی بالا می‌رود اما از طرفی با پیر شدن فرد، خستگی از کار در وی بیشتر شده و سبب کاهش رضایت شغلی می‌شود.

 پژوهش خلیل زاده (1387) نشان داد که سه عامل اصلی در رضایت شغلی عواملی اجتماعی، محیط کار و نقش کاراست و اینکه رشته تحصیلی و مقطع تدریس در رضایت شغلی مؤثر، اما وضعیت تأهل، سابقه خدمت، میزان تحصیلات در رضایت شغلی مؤثر نیستند. چنانچه یافته¬های پژوهش حاضر نیز حاکی از عدم وجود رابطه بین میزان تحصیلات، وضعیت تأهل با رضایت شغلی دارد.
محمدی (1375) با بررسی میزان افسردگی و ارتباط آن با انگیزه و علاقه به کار در دبیران دبیرستان‌های کاشان گزارش نمود که افسردگی در افرادی که سابقه کار آن‌ها 21 تا 25 سال است بیشترین و در افرادی که سابقه کارایشان 11ـ15 سال است، کمترین مقدار می‌باشد

كرمز (2006) در پژوهش خود به‌منظور ارزیابی رضایت شغلی مدیران دبیرستانی در کارولینای جنوبی، گزارش داد كه بین رضایت شغلی و متغیرهایی چون جنس، سابقه خدمت و نژاد رابطه معناداری وجود ندارد.
لانگ (2006) در پژوهش خود با بررسی رضایت شغلی و عواملی چون جنسیت، سن و نژاد در دانشگاه مكی سی‌سی پی گزارش نمود كه بین رضایت شغلی و متغیرهای سن كاركنان ارتباط معناداری وجود دارد.


فهرست مطالب


دلبستگی شغلی

2ـ1ـ15ـ تعاریف دلبستگی شغلی

2ـ1ـ16ـ الگوی مؤثر بر دلبستگی شغلی (بون و کورتز)

2ـ1ـ17ـ مفاهیم دلبستگی شغلی

الف) دلبستگی به‌عنوان ارتباط بین عزت‌نفس ـ عملکرد

ب) دلبستگی شغلی به‌عنوان یک مؤلفه تصور از خود

2ـ1ـ18ـ رویکردهای نظری دلبستگی شغلی

ـ دلبستگی شغلی، یک متغیر تفاوت فردی

ـ دلبستگی شغلی به‌عنوان یک عامل موقعیتی

ـ دلبستگی شغلی حاصل تعامل شخص ـ موقعیت

2ـ1ـ19ـ عوامل شخصی و اجتماعی مؤثر در دلبستگی شغلی

2ـ1ـ20ـ تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری

تفاوت دلبستگی شغلی با اعتیاد به کار

2ـ1ـ21ـ ویژگی‌های افراد دل‌بسته به شغل

2ـ1ـ22ـ عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی

2ـ1ـ23ـ روش‌های پرورش دلبستگی شغلی

2ـ1ـ23ـ1ـ جو روان‌شناختی

ـ امنیت روان‌شناختی

ـ مدیریت حمایتی

ـ وضوح نقش

ـ اظهار وجود

ـ معناداری

2ـ1ـ23ـ2ـ اقدامات و سیاست‌های منابع انسانی

ـ استخدام انتخابی

ـ آموزش

ـ پاداش مناسب و مشروط

ـ کاهش تفاوت‌های جایگاهی

ـ بیمه‌های خودگردان

ـ تسهیم اطلاعات

2ـ2ـ پژوهش‌های در مورد عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و پیامدهای آن

2ـ2ـ1ـ پژوهش‌های انجام گرفته در داخل كشور

2ـ2ـ2ـ پژوهش‌های انجام گرفته در خارج كشور

فهرست منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی از free


مطالب تصادفی

مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس

مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس

مبانی کارورزی بسکتبال(همرا با طرح درس)، تنظیم شده در 110صفحه، فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 110
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی تربیت بدنی

توضیحات کامل

مبانی کارورزی  آموزش بسکتبال  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 95  صفحه است . به همراه طرح درس سالانه و هفتگی 15 صفحهیکی ازابتدایی ترین وظایف مربیان، آموزش نحوه حرکت و کنترل بدن، به بازیکنان است. حرکتهای پایه گاهی زیربنای بسکتبال نامیده می شوند. این حرکتهای اصول اساسی هستند که هر بازیکنی باید فرا بگیرد.

لازم است هر بازیکن بیاموزد چگونه مؤثّر (زیرا هدف نهایی انجام صحیح کار است) و همچنین مفید (حرکت در بهترین طریق) حرکت کند. به آنها یاد داده برای کاستن از حرکتهای اضافی زمان و مکان را در نظر داشته باشند تا در چابکی و تعادل، کسب مهارت کنند. به بیان دیگر، بازیکنان باید بدون هدف حرکت نکنند.

بسکتبال بازی چابکی (دست و پا) و سرعت (حرکت کل بدن) در زمان مناسب است. آموزش باید همواره به این اصل تکیه داشته باشد: انجام کار صحیح – همراه با چابکی – و بعد، انجام حرکت صحیح و سریع در زمان مناسب.

پنج حالت و حرکت اصلی که باید آموزش داده شوند عبارتند از: طرز ایستادن، شروع حرکت، گام برداشتن، توقف و پرش.یکی از مهمترین، دشوارترین و متداول‌ترین وظایف که بازیکنان بسکتبال در دفاع با آن رو به رو خواهند شد، دفاع کردن بازیکنی است که هنوز اجازه دریبل کردن را دارد. بازهم مدافعان باید در حالت ایستادن مناسب خود قرار گیرند و آماده باشند و طوری پاها را قرار دهند که پای جلوتر آنها مقابل دست قوی بازیکن مهاجم باشد. اگر بازیکن مزبور راست دست است، مدافع باید پا ودست چپ خود را جلو ببرد تا مهاجم را مجبور کند پاس یا دریبل خود را با دست ضعیف انجام دهد. بازیکنان بسکتبال را وادارید در حال دفاع، کف دست جلو خود را رو به بالا نگاه دارند (شکل1-13) که به آنها اجازه خواهد داد براحتی حرکت کنند، به توپ ضربه بزنند و توپ را بربایند. این کار فشار بیشتری را به مالک توپ وارد می‌کند و امکان ارتکاب اشتباه‌های منجر به ازدست دادن توپ را افزایش می‌دهد.دیگر عناوین ذکر شده در جزوه کارورزی بسکتبال

دست‌ها و پاها

شروع‌ها، گام برداشت‌ها و توقّف‌ها

شروع‌ها

ابتدا پای جلو

اشاره- فشار- كشش

گام برداشتن (چرخش)

توقّف

توقّف سریع

توقّف آهسته

پرش

پرش با دو پا

پرش روی یك پا

پرش سریع

تمرین‌های اساسی حركت

استقرار مقابل آینه

شروع، گام برداشتن و توقّف با آرایش صفی

حالت‌ها

هنگام اجرای تمرین به یاد داشته باشید:

پرش‌های سریع صفی

ضربه زدن در بین طرفین (جامپ بال)

پاس دادن و دریافت آن

 اصول اولیه پاس

انتخاب پاس صحیح

پاس دادن در موقعیتهای خاص

حرکت‌های تعیین شده

حرکت‌های بدون توپ

اصول بنیادی حرکت‌های بدون توپ

حرکت‌های بنیادی (بدون توپ)

برش‌های V

برش‌های جلویی و پشتی

حرکت‌های هنگام انجام شوت

حرکت‌ها برای اجرای اسکرین‌ها یا اسکرین

انواع اسکرین‌ها

اجرای اسکرین یا اسکرین

استفاده از اسکرین

حرکت‌های نادرست

نکته‌های مورد توجّه مربیان درباره حرکت بدون توپ

تمرینات برای حرکت بدون توپ

حرکت‌های بدون توپ در چند صف

حالت‌ها

برش‌ V

حالت‌ها

تسلط بر توپ

اصول اولیه دریافت توپ

نکته‌های مورد توجّه مربیان در باره پاس دادن و دریافت آن

پاس سینه

پاس زمینی

اصول اولیه دریافت توپ

نکته‌های مورد توجّه مربیان در باره پاس دادن و دریافت آن

پاس در شرایط سخت

پاس بالای سر

پاس بیس بالی

پاس بیس بالی

پاس در شرایط سخت

حرکت‌های تعیین شده

حرکت‌های بدون توپ

اصول بنیادی حرکت‌های بدون توپ

حرکت‌های بنیادی (بدون توپ)

برش‌های V

برش‌های جلویی و پشتی

حرکت‌های هنگام انجام شوت

حرکت‌ها برای اجرای اسکرین‌ها یا اسکرین

انواع اسکرین‌ها

اجرای اسکرین یا اسکرین

استفاده از اسکرین

حرکت‌های نادرست

نکته‌های مورد توجّه مربیان درباره حرکت بدون توپ

تمرینات برای حرکت بدون توپ

حرکت‌های بدون توپ در چند صف

حالت‌ها

برش‌ V

حالت‌ها

تسلط بر توپ

پاس دادن و دریافت آن

 اصول اولیه پاس

انتخاب پاس صحیح

پاس دادن در موقعیتهای خاص

پاس سینه

پاس زمینی

پاس بالای سر

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

خرید فایل word مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دریافت فایل pdf مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

خرید پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دانلود فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دریافت نمونه سوال مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

خرید پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دانلود مقاله مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دریافت مقاله مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

خرید فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دانلود تحقیق مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

خرید مقاله مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دانلود فایل pdf مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از download

دانلود مقاله مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

خرید پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دانلود فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دریافت فایل word مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

خرید نمونه سوال مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دانلود فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دریافت فایل word مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دانلود فایل word مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

خرید فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دانلود تحقیق مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دریافت فایل pdf مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

خرید کارآموزی مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دانلود فایل pdf مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دانلود کارآموزی مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از www

دانلود مقاله مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دریافت پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

خرید فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دریافت کارآموزی مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

خرید تحقیق مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دریافت تحقیق مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

خرید فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

خرید فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دانلود فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از pdf

دانلود کارآموزی مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دریافت فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دانلود فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

خرید نمونه سوال مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دانلود تحقیق مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دانلود تحقیق مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

خرید فایل word مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دریافت فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دانلود فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دریافت فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دانلود کارآموزی مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از word

دریافت تحقیق مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دانلود مقاله مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دانلود فایل pdf مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

خرید تحقیق مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دانلود پروژه مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دریافت کارآموزی مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دانلود فایل word مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دریافت مقاله مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دانلود فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دانلود فایل مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دریافت فایل pdf مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

خرید کارآموزی مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دانلود کارآموزی مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

دریافت فایل word مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free

خرید تحقیق مبانی کارورزی بسکتبال همراه با طرح درس از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت جامعه شناسی شهری

پاورپوینت جامعه شناسی شهری

پاورپوینت جامعه شناسی شهری دارای 285 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 285
حجم 285 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش جامعه شناسی شهری شامل فصول :

فصل اول :کلیات و تعریف ها 

فصل دوم :ریخت شناسی ( مرفولوژی ) شهری

فصل سوم :منشا جمعیت شهر نشین  

فصل چهارم :توسعه شهرها و شهرنشینی در ایران

فصل پنجم :مبانی نظری جامعه شناسی شهری

فصل ششم :تحقیقات اکولوژیک در شهرها 

فصل هفتم :بنیان های زندگی شهری تشکیلات اجتماعی شهرها و تحول  

فصل هشتم :ویژگی های برخی گروه های اجتماعی

فصل نهم : مسکن خانوادگی

فصل دهم : مسائل و مشکلات برنامه ریزی شهری و طرح های جامع شهری

فصل یازدهم :برخی ویژگی های رفتاری و روانی شهر نشینان

بخش مطالعات شهری شامل فصول :

فصل دوازدهم : زمینه های پژوهش تازه در جامعه شناسی شهری

فصل سیزدهم :مطالعات و برنامه ریزی شهری ایران

فصل چهاردهم :روش شناسی تحلیل شهرها  

قسمتی از متن :


فصل اول : کلیات و تعاریف

تعریف جامعه شناسی 

مطالعه علمی واقعیت های اجتماعی ، یعنی پدیده های اصیلی
که نتیجه زندگی و کنش و واکنش گروهی و جمعی است .

جنبه های مختلف واقعیات اجتماعی :

الف : جنبه ریخت شناسی 

مشتمل است بر اطلاعات آماری و جغرافیایی مربوط به
جمعیت و اشغال فضایی و تاسیسات و تجهیزات فنی زندگی
اجتماعی مانند رابطه انسان با محیط مسکونی و محیط شناسی 
انسانی    
ب : جنبه سازمانی

الف : ساخت جامعه : یعنی مجموعه واحد ها و عناصر
اجتماعی که گروهها و روابط گروهی را تشکیل می دهد 
مانند : روابط اجتماعی در خانواده یا کارخانه 
ب : کارکردهای اجتماعی : یعنی مساعی و فعالیت های جمعی که گروه های انسانی در قالب نهادها و سازمانها انجام می دهد مانند : مدرسه و ارتش    
ج : جنبه فرهنگی و روانی

مجموعه ای از طرز رفتار ، پندار و احساسات مشترک
  بین اعضاء یک گروه معین 
  قابل انتقال به اعضاء جدید جامعه
  و به خودی خود به افراد جامعه تحمیل می شود 
د : انواع مختلف گروه های اجتماعی 1-گروه کوچک 2-     گروه گسترده
                                         


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

خرید فایل word پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

خرید پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

خرید پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دانلود مقاله پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دریافت مقاله پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

خرید فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دانلود تحقیق پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

خرید مقاله پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت جامعه شناسی شهری از download

دانلود مقاله پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

خرید پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دریافت فایل word پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دریافت فایل word پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دانلود فایل word پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

خرید فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دانلود تحقیق پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

خرید کارآموزی پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت جامعه شناسی شهری از www

دانلود مقاله پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

خرید فایل word پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت جامعه شناسی شهری از word

دریافت تحقیق پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دانلود مقاله پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

خرید تحقیق پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دانلود پروژه پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دانلود فایل word پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دریافت مقاله پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

خرید کارآموزی پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

دریافت فایل word پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free

خرید تحقیق پاورپوینت جامعه شناسی شهری از free


مطالب تصادفی

جزوه صنایع گوشت و شیلات

جزوه صنایع گوشت و شیلات

جزوه صنایع گوشت و شیلات ، کد 0211 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 92
حجم 7231 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


سرانه مصرف گوشت در دنیا

اهمیت گوشت از دیدگاه تغذیه

ترکیبات گوشت

پروتئین هایمیوفیبریلی

پروتئین های سارکوپلاسمی

پروتئین های بافت پیوندی

کلاژن

چربی ها

چربی داخل سلولی

چربی بین سلولی

چربی های خارج سلولی

چربی های ذخیره ای

املاح و مواد معدنی

ترکیبات از ته غیر پروتئینی NPN

ساختمان گوشت

تغییرات پس از کشتار صلابت نعشی

جمود نعشی

انقباض برگشت گوشت

عوامل موثر بر سفتی گوشت

کوتاه شدن عضلات در اثر سرما

سفتی هنگام خروج از انجماد

گوشت های تیره ،سفت و خشک

گوشت های رنگ پریده ،نرم و مرطوب

عوامل موثر بر ترددی گوشت

رسیدن ناقص

در نتیجه ترددی گوشت

حرارت دادن و پخت گوشت

سیستم های پروتئولیتیکی موثر در ترددی گوشت

در هنگام ترددی گوشت

ترددی مصنوعی

روش بکارگیری آنزیم های ترد کننده

ترددی به روش مکانیکی

کیفیت خوراکی گوشت

تحریک الکتریکی لاشه

تاثیر تحریک الکتریکی روی کیفیت لاشه

ساختمان میوکلوبین

ظرفیت نگهداری آب

تقسیم بندی آب در گوشت

PH

املاح یا نمک ها

میکروارگانیسم ها

نوع دام

سن دام

موقعیت تشریحی عضله

وضعیت دام قبل از کشتار

تاثیر ترکیبات گوشت روی WBC

تجهیزات مورد استفاده در صنایع گوشت

دستگاه های چرخ گوشت

چرخ گوشت معمولی یا استاندارد

دستگاه های برش گوشت های منجمد

سیستم گیوتین

سیستم چرخشی

دستگاه برش چند منظوره

دستگاه مخلوط کن

دستگاه قطع و برش گوشت

دستگاه های پر کن

دستگاه سوسیس پیچ

دستگاه سوسیس جمع کن

دستگاه منگنه زن

اتاقک های مخصوص دود دادن

تجهیزات مرکب دود سرد همراه با تهویه

تجهیزات مرکب دود همراه با حرارت دادن

دستگاه مخصوص حرارت دادن

دستگاه های پخت

اتوکلاو

تکنولوژی تولید فرآورده های گوشتی

تقسیم بندی فرآورده های گوشتی

فرآورده های حرارت دیده

مواد تشکیل دهنده و افزودنی کالباس حرارتدیده

گوشت

خشک کردن گوشت گرم در انجماد برای مدت طولانی

چربی نمک

شیرین کننده ها

املاح اسید های خوراکی

فسفات ها

امولسیفایرها

نیتریت

عواملی که سبب از بین رفتن رنگ محصول می شود

سبز شدن محصول

احیا کننده ها

چاشنی ها و ادویه ها

پروتئین های بیگانه

پلاسمای خون

پوشش های فراورده های گوشتی

پوشش های طبیعی

پوشش سلولزی

پوشش های پلاستیکی

دود دادن

اهداف دودی کردن

ایجاد دود

برای حذف این ترکیبات سرطان زا

روش های دود دادن

روش تهیه و استفاده از دود مایع

فرآورده های خام یا تخمیری

فلور میکروبی آغازگر

نیتریت

آنتی اکسیدانت

گلوتامات

نمک طعام

پوشش ها

پروسه رساندن

نحوه کنترل محصول در رسیدن

نحوه تهیه فرآورده خام یا تخمیری

گوشت های عمل آمده

ترکیب مخلوط عمل آورنده

مرحله رسیدن در گوشت های عمل آمده

نگهداری

فرآورده های پخته

کنترل بهداشتی فرآورده های گوشتی

انجام آزمایش های کمکی

شمارش کلی

آنالیز شیمیای

میکروبیولوژی گوشت

تجزیه پروتئین ها

تجزیه چربی ها

نشانه های فساد سطحی

از نشانه های فساد عمقی

فلور میکروبی گوشت سرد

فلور میکروبی گوشت منجمد

فلورمیکروبی در حرارت معمولی

فراورده های غذایی دریایی

تقسیم بندی براساس میزان کربن FIXشده آب های آزاد

ماهیان

کیلکا

اسید های آمینه آزاد

حمود نعشی

در مورد خصوصیات ارگانولپتیک

دلایل فسادپذیر تر بودن ماهی

تکنولوژی

معادله آرینوس

درمورد روش های سرد کردن

یخ

روش هوای سرد

غوطه ور کردن در آب سر یا آب نمک سرد

روش اشعه دهی

انجماد

تشکیل کریستال ها

سرعت انجماد

خارج نمودن ماهی از انجماد

روش های خارج کردن از انجماد

استفاده از یخ

در ماهیان چرب

ماهیان چرب متوسط

صدف و میگو

نمک سود کردن

فرم های نمک استفاده شده

نمک سولار

صخره ای

عوامل موثر در کیفیت محصول شور

چهار روش نمک سود کردن ماهی

انواع فساد در ماهیان شور

فساد ماهی خشک

دود دادن

منبع دود

روش های دود دادن

دود دادن سرد

دود مایع

ترکیبات دود

فرمالدئید

پودر ماهی

کنسرو سازی

مراحل تهیه کنسرو ماهی

آماده سازی اولیه ماهی

آب نمک گذاری

پخت اولیه

قوطی گذاری

مرحله هواگیری

مرحله دربندی

فرآیند حرارتی

چگونگی بکارگیری اتوکلاو

جست و جوی قوطی های استریل نشده

تورم میکروبی

تورم غیر میکروبی

تغییرات در اثر کهنگی

کنترل کیفی کنسروها

فرآورده های غیر خوراکی

مواد خام اولیه

مواحل تهیه پودر ماهی

روغن ماهی

مراحل تهیه روغن ماهی

موارد مصرف روغن ماهی

میگو

صید میگو

عمل آوری میگو

فساد آنزیمی میگو

کنسرو میگو

عوامل تشدید رنگ سیاه

کنترل سیاه شدن

فراورده میگو نانی

مازادمیگو

مواد تشکیل دهنده نمک مخلوط

نمودار 7 روش تهیه خاویار دادن قوطی شده

خاویار فشرده

خاویار پاستوریزه

بسته بندی

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

خرید فایل word جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دریافت فایل pdf جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

خرید پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دریافت نمونه سوال جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

خرید پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود مقاله جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دریافت مقاله جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

خرید فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود تحقیق جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

خرید مقاله جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود فایل pdf جزوه صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود مقاله جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

خرید پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دریافت فایل word جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

خرید نمونه سوال جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دریافت فایل word جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود فایل word جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

خرید فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود تحقیق جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دریافت فایل pdf جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

خرید کارآموزی جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود فایل pdf جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود کارآموزی جزوه صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود مقاله جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دریافت پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود فایل pdf جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

خرید فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود فایل pdf جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دریافت کارآموزی جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

خرید تحقیق جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دریافت تحقیق جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

خرید فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

خرید فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود کارآموزی جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دریافت فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

خرید نمونه سوال جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود تحقیق جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود تحقیق جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

خرید فایل word جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دریافت فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دریافت فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود کارآموزی جزوه صنایع گوشت و شیلات از word

دریافت تحقیق جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود مقاله جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود فایل pdf جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

خرید تحقیق جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود پروژه جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دریافت کارآموزی جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود فایل word جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دریافت مقاله جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود فایل جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دریافت فایل pdf جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

خرید کارآموزی جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود کارآموزی جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

دریافت فایل word جزوه صنایع گوشت و شیلات از free

خرید تحقیق جزوه صنایع گوشت و شیلات از free


مطالب تصادفی

پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی

پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی

پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی با موضوع اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت  می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 159
حجم 332 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی با موضوع اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت  می باشد. برنامه آموزشی  تاب اوری و مولفه های آن ، نسل جوان را برای برخورد موثر با نیازها و چالش های زندگی روزمره به ویزه در زمینه اجتماعی توانمند می سازد. و در زمینه کاهش اضطراب ، افسردگی ،احساس تنهایی و انزوا و … موثر واقع می شود. این برنامه یک موقعیت مناسبی را جهت کسب مهارت های ارتباطی و تعامل با دیگران فراهم می نماید. در واقع کسب مهارت های لازم ، موجب افزایش توانایی و اثربخشی افراد در رفتارهای بین فردی می شود. در نتیجه مهارت های بین فردی و گروهی را افزایش داده و فرد را به آینده امیدوارتر می کند. آموزش تاب آوری گروهی منجر به شکل گیری روابط مثبت می شود و این آموزشها در طول مداخله منجر به افزایش تاب آوری و بهزیستی روانشناختی نوجوانان می شود که از این رهگذر آنها مهارتهای برقراری رابطه با دیگران را می آموزند و به کار می گیرند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

رایکمن (1959 به نقل از حاجتی ، 1386) بر این باورند که احساس تنهایی ، با نیاز انسانی به صمیمیت در روابط میان فردی مرتبط است و از آگاهی دردناک از احساس دسترسی نداشتن به مناسبات نزدیک مطلوب با دیگران ناشی می شود. در نظر سالیوان ( 1953) نوجوانی نخستین مرحله در رشد انسانی است که در آن احساس تنهایی به عنوان پدیده ای حاد و قابل تشخیص احساس می شود. یافته های تانر ( 1973 به نقل از ویلیامز، 1983) بیانگر آن است که نوجوانان احساس تنهایی را به صورت کناره گیری ، افسردگی ، مصرف مواد، بزهکاری ، شکست تحصیلی و خودکشی نشان می دهند( حاجتی ، 1386).محققان در بررسی های خود به این نتایج دست یافته اند که به دلیل ویژگی ها و نیازهای خاص روانی و اجتماعی نوجوانان ، ظهور پدیده تنهایی و احساس تنهایی در بین آنها به طور فوق العاده ای بیشتر از شیوع این احساس در میان بزرگسالان است. 

 

 

 

 

 

 

 

بنابراین احساس تنهایی ممکن است کاملا گذرا و موقتی باشد و فرد دوباره نشاط زندگی و تمایل به فعالیت اجتماعی را باز یابد. اما هرگاه چنین احساسی به علل گوناگون از جمله ناکامی های مکرر ، اضطراب و نگرانی شدید، رفتار تبعیض آمیز و بی عدالتی ، فشارهای خانوادگی و اجتماعی ، سرخوردگی و توسعه نگرش و بازخورد منفی نسبت به رفتار ناخوشایند و واکنش های منفی اطرافیان ، فقر انگیزشی و قطع امید از پیوندهای عاطفی عزیزان تقویت گردد و فرد مبتلا عمیقا احساس تنهایی خواهد کرد. ، نه تنها مانند افراد کمرو دچار ناتوانی و معلولیت اجتماعی می شود بلکه اضطراب و احساس تنهایی زمینه های افسردگی جدی را در وی بوجود خواهد آورد و ممکن است دست به اقدامات غیر عادی نظیر گریز و فرار از خانه و محل زندگی ، بعضی کجروی های اجتماعی ، اعتیاد و خودکشی بزند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات پژوهش
چکیده  پژوهش.  1
بيان مسأله  6
اهميت و ضرورت پژوهش  9
هدفهاي پژوهش  10
فرضیه هاي پژوهش  10
تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش  11
تعاريف عملیاتی متغیرهای پژوهش  11
تعريف متغیر کنترل  12

 

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق  13
مقدمه  14
نوجوانی  14
خصوصیات دوره  نوجوانی  14
رشد فردی واجتماعی دوران نوجوانی  19
هویت وهویت یابی دردوره نوجوانی  16
تاب آوری  17
تعریف تاب آوری  17
ظهورتاب آوری  20
تاب آوری و آسیب پذیر  20

ارتباط بین تاب آوری، مراحل رشد روانی، شناختی، اجتماعی و سلامت روان  22

الگوی تاب آوری و آسیب پذیری  23
ویژگیهای افراد تاب آور  24
وجوه تاب آوری  26
ویژگیهای دخیل درتاب آوری  27
سخت‌رويي کلیدی برای تاب آوری  29
مؤلفه های تاب آوری  29
پژوهشهای انجام شده در این زمینه  31
پرخاشگری  23
تعریف پرخاشگری  24
پرخاشگری،خشم،خصومت  37
تاریخچه پرخاشگری  38
نظریه های مربوط به پرخاشگری  49
شالوده زیستی پرخاشگری  52
علل و عوامل پرخاشگری  53
انواع رفتارهای پرخاشگرانه  55
زیانهای پرخاشگری  58
پرخاشگری در نوجوانان  59
احساس تنهايي  61
تعریف احساس تنهایی  63
شناخت احساس تنهایی  67
دربرابراحساس تنهایی چه میکنیم  67
انواع احساس تنهایی  67
رابطه احساس تنهایی با ترس واضطراب  69
با احساس تنهایی چگونه برخورد می کنیم  70
چند توصیه برای رفع احساس تنهایی  70
طبقه بندی ویس از احساس تنهایی  73
ارتباط احساس تنهایی با کودک آسیب دیده درون  73
تفاوت احساس تنهایی با کمرویی و افسردگی  74
احساس تنهایی درروان شناسی  75
ریشه های احساس تنهایی  76
رابطه بین ترس و احساس تنهایی  77
رابطه احساس تنهایی با شخصیت خود محور  78
روش ازبین بردن احساس تنهایی  78
ایا درمان قطعی برای احساس تنهایی وجود دارد؟  79
اثرات احساس تنهایی در دوره نوجوانی  82
نظریه های مربوط به احساس تنهایی  83

 

 

فصل سوّم: فرايند پژوهش  96
مقدمه  97
جامعه آماري  97
نمونه آماری  98
روش جمع آوری اطلاعات  97
روش و طرح پژوهش  98
ابزارهای اندازه گیری  98
پایایی وروایی مقیاس تنهایی  98
پایایی وروایی مقیاس پرخاشگری  99
خلاصه پکیج آموزش تاب اوری  100
روش تجزیه و تحلیل داده ها  101

 

 

فصل چهارم: يافته هاي پژوهشي  102
یافته ها  104
فرضیه اول  104
فرضیه دوم  109
فرضیه سوم  110

 

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري  111
مقدمه  112
بحث و نتیجه گیری فرضیه اول  113
بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم  119
بحث و نتیجه گیری  فرضیه سوم  117
محدودیتها و پیشنهاد‌ها  119

 

 

پیوستها  
منابع  
چکیده انگلیسی  

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها
جدول 1-3: طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  98
جدول 1-4: بررسی اثر تعاملی  105
جدول 2-4: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس  106
جدول3-4: آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس  106
جدول 4-4: میانگین اولیه  107
جدول 5-4: میانگین تعدیل شده  107
جدول 6-4: آزمون اندازه اثر بر اساس لامبدای  ویلکز  108
جدول 7-4: نتايج آزمون اثر آموزش تاب آوری برکاهش احساس تنهای  109
جدول 8-4: نتايج آزمون اثر آموزش تاب آوری برکاهش پرخاشگری  110

 

 

 

فهرست پیوست ها
پیوست شماره 1: پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992)  121
پیوست شماره 2: پرسشنامه احساس تنهایی  123
پیوست شماره 3: خلاصه پکیج اموزش تاب اوری  125

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

خرید فایل word پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دریافت فایل pdf پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

خرید پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دانلود فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دریافت نمونه سوال پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

خرید پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دانلود مقاله پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دریافت مقاله پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

خرید فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دانلود تحقیق پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

خرید مقاله پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دانلود فایل pdf پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از download

دانلود مقاله پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

خرید پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دانلود فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دریافت فایل word پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

خرید نمونه سوال پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دانلود فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دریافت فایل word پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دانلود فایل word پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

خرید فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دانلود تحقیق پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دریافت فایل pdf پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

خرید کارآموزی پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دانلود فایل pdf پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دانلود کارآموزی پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از www

دانلود مقاله پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دریافت پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دانلود فایل pdf پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

خرید فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دانلود فایل pdf پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دریافت کارآموزی پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

خرید تحقیق پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دریافت تحقیق پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

خرید فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

خرید فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دانلود نمونه سوال پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دانلود فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از pdf

دانلود کارآموزی پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دریافت فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دانلود فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

خرید نمونه سوال پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دانلود تحقیق پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دانلود تحقیق پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

خرید فایل word پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دریافت فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دانلود فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دریافت فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دانلود کارآموزی پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از word

دریافت تحقیق پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دانلود مقاله پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دانلود فایل pdf پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

خرید تحقیق پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دانلود پروژه پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دریافت کارآموزی پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دانلود فایل word پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دریافت مقاله پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دانلود فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دانلود فایل پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دریافت فایل pdf پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

خرید کارآموزی پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دانلود کارآموزی پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

دریافت فایل word پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free

خرید تحقیق پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی سوئیچ ها

پاورپوینت بررسی سوئیچ ها

پاورپوینت بررسی سوئیچ ها در 18 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمتPPT

مشخصات فایل

تعداد صفحات 18
حجم 2431 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


سوئیچ ها 

سوئیچ شبکه

تعریف

تکنولوژی سوئیچ های شبکه

نقش سوئیچ ها در برپا سازی شبکه های بی سیم

سوئیچ های مدیریت شونده و غیر مدیریت شونده

سوئیچ شبکه در مقایسه با هاب و روتر

روتر شبکه چیست؟

مبانی شبکه

شبکه

گره

سگمنت

ستون فقرات

توپولوژی

کارت شبکه

آدرس  mac

Unicast

Multicast

Broadcas  

استفاده از سوئيچ

Latency

Scalability

Network Failure

Collisions

تکنولوژی سوئيچ ها

انواع سوئیچ‌ها

مزایای سوئیچ های مدیریتی و غیر مدیریتی

تعریف انتظارات از یک سوئیچ

اصول سوئیچ و چگونگی کارکرد آن

انواع سوئیچ های شبکه و تفاوت های آن ها

Bare-metal switches

white-box switches

Branded bare-metal switches


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی سوئیچ ها از free


مطالب تصادفی

برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان

برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان

برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان در 50 صفحه فایل word

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 1180 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مقاله معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


ضوابط و استاندارد

برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها

مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان

توصیه های طراحی

جهت گیری مناسب

ورودی اصلی

هال ورودی

اتاق نشیمن

کتابخانه

اتاق های غذاخوری

آشپزخانه

اتاق خواب

پنجره در اتاق خواب

روشنايي ورنگ آميزي اتاق خواب

وسايل مورد نياز در اتاق خواب سالمندان

كمد

ميز كنار تختخواب

اتاق كاركنان

اتاق مديريت

اتاق هاي درماني و توانبخشي

رختشويخانه مركزي

انبار وسايل

سرويس هاي بهداشتي

دستشويي

حمام

ارتباطات ضروري فضاها در خانه هاي سالمندان

آسانسور

رامپ  و سطوح شيب دار

پلكان

راهروها

درها

پنجره ها

تراس های خصوصی

تراس های مشترک

محوطه باغبانی

محوطه بازی برای فرزندان میهمانان

جمع بندی و ارائه سرانه های پیشنهادی

معرفی ، برنامه فیزیکی و تحلیل

برنامه فیزیکی

معماری و سازه

جزئیات اجرایی اسکلت فلزی

مزایای ساختمان فلزی

معایب ساختمانهای فلزی

روش نصب پیچهای مهاری

محافظت کف ستونها و پیچهای مهاری ( مهره و حدیده)

انواع اتصالات مفصلی

درز انقطاع

سیستم پمپ حرارتی (چیلر)

منابع 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

خرید فایل word برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دریافت فایل pdf برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

خرید پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دانلود فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دریافت نمونه سوال برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

خرید پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دانلود مقاله برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دریافت مقاله برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

خرید فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دانلود تحقیق برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

خرید مقاله برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دانلود فایل pdf برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از download

دانلود مقاله برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

خرید پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دانلود فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دریافت فایل word برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

خرید نمونه سوال برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دانلود فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دریافت فایل word برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دانلود فایل word برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

خرید فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دانلود تحقیق برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دریافت فایل pdf برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

خرید کارآموزی برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دانلود فایل pdf برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دانلود کارآموزی برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از www

دانلود مقاله برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دریافت پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دانلود فایل pdf برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

خرید فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دانلود فایل pdf برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دریافت کارآموزی برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

خرید تحقیق برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دریافت تحقیق برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

خرید فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

خرید فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دانلود نمونه سوال برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دانلود فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از pdf

دانلود کارآموزی برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دریافت فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دانلود فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

خرید نمونه سوال برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دانلود تحقیق برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دانلود تحقیق برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

خرید فایل word برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دریافت فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دانلود فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دریافت فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دانلود کارآموزی برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از word

دریافت تحقیق برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دانلود مقاله برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دانلود فایل pdf برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

خرید تحقیق برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دانلود پروژه برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دریافت کارآموزی برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دانلود فایل word برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دریافت مقاله برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دانلود فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دانلود فایل برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دریافت فایل pdf برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

خرید کارآموزی برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دانلود کارآموزی برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

دریافت فایل word برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free

خرید تحقیق برنامه فیزیکی و استاندارد ها و سازه برای طرحی خانه سالمندان از free


مطالب تصادفی

تست افسردگی بگ

تست افسردگی بگ

تست افسردگی بک دارای 6 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است .

مشخصات فایل

تعداد صفحات 6
حجم 1139 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی پرسشنامه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


معرفی تست

دستور اجرا

نمره گذاری

جدول تخمین میزان افسردگی

قسمتی از متن :


این پرسشنامه یکی از معتبرترین آزمون های روانی در حوزه سنجش افسردگی می باشد در هر سوال تعدادی جمله می باشد که نسبت به روحیه خود هر یک از گزینه ها که به شما نزدیکتر است را علامت بزنید…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تست افسردگی بگ از download

خرید فایل word تست افسردگی بگ از download

دریافت فایل pdf تست افسردگی بگ از download

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از download

خرید پروژه تست افسردگی بگ از download

دانلود فایل تست افسردگی بگ از download

دریافت نمونه سوال تست افسردگی بگ از download

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از download

خرید پروژه تست افسردگی بگ از download

دانلود مقاله تست افسردگی بگ از download

دریافت مقاله تست افسردگی بگ از download

خرید فایل تست افسردگی بگ از download

دانلود تحقیق تست افسردگی بگ از download

خرید مقاله تست افسردگی بگ از download

دانلود فایل pdf تست افسردگی بگ از download

دانلود مقاله تست افسردگی بگ از www

خرید پروژه تست افسردگی بگ از www

دانلود فایل تست افسردگی بگ از www

دریافت فایل word تست افسردگی بگ از www

خرید نمونه سوال تست افسردگی بگ از www

دانلود فایل تست افسردگی بگ از www

دریافت فایل word تست افسردگی بگ از www

دانلود فایل word تست افسردگی بگ از www

خرید فایل تست افسردگی بگ از www

دانلود تحقیق تست افسردگی بگ از www

دریافت فایل pdf تست افسردگی بگ از www

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از www

خرید کارآموزی تست افسردگی بگ از www

دانلود فایل pdf تست افسردگی بگ از www

دانلود کارآموزی تست افسردگی بگ از www

دانلود مقاله تست افسردگی بگ از pdf

دریافت پروژه تست افسردگی بگ از pdf

دانلود فایل pdf تست افسردگی بگ از pdf

خرید فایل تست افسردگی بگ از pdf

دانلود فایل pdf تست افسردگی بگ از pdf

دریافت کارآموزی تست افسردگی بگ از pdf

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از pdf

خرید تحقیق تست افسردگی بگ از pdf

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از pdf

دریافت تحقیق تست افسردگی بگ از pdf

خرید فایل تست افسردگی بگ از pdf

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از pdf

خرید فایل تست افسردگی بگ از pdf

دانلود نمونه سوال تست افسردگی بگ از pdf

دانلود فایل تست افسردگی بگ از pdf

دانلود کارآموزی تست افسردگی بگ از word

دریافت فایل تست افسردگی بگ از word

دانلود فایل تست افسردگی بگ از word

خرید نمونه سوال تست افسردگی بگ از word

دانلود تحقیق تست افسردگی بگ از word

دانلود تحقیق تست افسردگی بگ از word

خرید فایل word تست افسردگی بگ از word

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از word

دریافت فایل تست افسردگی بگ از word

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از word

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از word

دانلود فایل تست افسردگی بگ از word

دریافت فایل تست افسردگی بگ از word

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از word

دانلود کارآموزی تست افسردگی بگ از word

دریافت تحقیق تست افسردگی بگ از free

دانلود مقاله تست افسردگی بگ از free

دانلود فایل pdf تست افسردگی بگ از free

خرید تحقیق تست افسردگی بگ از free

دانلود پروژه تست افسردگی بگ از free

دریافت کارآموزی تست افسردگی بگ از free

دانلود فایل word تست افسردگی بگ از free

دریافت مقاله تست افسردگی بگ از free

دانلود فایل تست افسردگی بگ از free

دانلود فایل تست افسردگی بگ از free

دریافت فایل pdf تست افسردگی بگ از free

خرید کارآموزی تست افسردگی بگ از free

دانلود کارآموزی تست افسردگی بگ از free

دریافت فایل word تست افسردگی بگ از free

خرید تحقیق تست افسردگی بگ از free


مطالب تصادفی